diumenge, 15 de maig de 2011

Manifest de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP)

L'educació pública és un dret i una necessitat social, no un privilegi. Com a
treballadors i estudiants que ara mateix estem vivint la
transformació política i econòmica de la Universitat Pública, ens
sentim amb la responsabilitat social de transmetre a la ciutadania la
nostra preocupació. S'està executant una transformació
estructural de la Universitat que posa en suspens el dret a
l'educació pública de les properes generacions. Som plenament
conscients que el que estem vivint és una transformació que afecta
tot el Sector Públic i, en general, model de societat que volem. Som
plenament conscients que la reforma afecta tota l'Educació Pública,
tant a la Universitat com a l'Educació Primària i Secundària. És
la nostra responsabilitat defensar la Universitat Pública de la qual
formem part i posar en coneixement de tothom que les reformes afecten
no sols els que ara som a la Universitat sinó els que hi vindran i
els que hi voldrien venir, en el futur. Cal garantir que les properes
generacions tinguin al menys els mateixos drets d'accedir a una
formació pública i de qualitat. Per tot això exposem:

 1. El canvi de model universitari limita la possibilitat d'accedir als
  estudis universitaris. En una societat del coneixement on la
  formació no només és requisit indispensable per poder accedir al
  mercat laboral sinó també per al desenvolupament d'una
  ciutadania crítica, les polítiques universitàries que s'estan
  aplicant tendeixen a convertir en un privilegi l'accés a aquesta
  formació. És incongruent, i un greuge irresponsable cap a les
  properes generacions, dificultar l'accés a la Universitat quan,
  en una conjuntura de crisi econòmica com la que patim, la formació
  s'ha assenyalat com un element fonamental per superar-la i,
  alhora, pot ser també una via de transformació de les condicions
  que han abocat a aquesta crisi.

 1. La conjuntura econòmica, en la que s'exigeixen retallades en el
  sector públic, s'està fent servir per reduir el finançament
  públic de la Universitat i augmentar el cost dels ensenyaments per
  les i els estudiants i les seves famílies.

 1. Les retallades estan precaritzant les condicions de treball tant del
  personal docent i investigador com del d'administració i serveis
  quan no, directament, provocant el seu acomiadament. Un contracte
  fix i indefinit és un dret de tot treballador dins i fora de
  l'àmbit públic, i no pas un privilegi.

 1. Les conseqüències d'aquesta precarització repercuteixen directament
  en la qualitat dels serveis. No es pot aspirar a la qualitat i
  l'excel·lència amb polítiques de precarització laboral i una
  reducció del nombre de professors i de personal d'administració i
  serveis.

 1. Aquestes retallades comporten la pèrdua de molts llocs de treball, no sols
  dins la Universitat a tots els nivells, sinó també a les empreses
  que hi donen servei i els proveïdors.

 1. Denunciem la manca de transparència en la gestió. Les progressives reformes
  universitàries han impulsat un model de governança de la
  Universitat que hibrida un model empresarial amb el model de gestió
  pública. Aquesta hibridació s'ha traduït en una manca de
  transparència en la gestió que no es conseqüent amb una
  institució de caràcter públic.

 1. Denunciem també les pressions orientades a la progressiva pèrdua de control
  democràtic de les universitats públiques i del conjunt del sistema
  universitari. Pressions que pretenen minimitzar la participació de
  la comunitat universitària a favor d'un sistema jeràrquic
  dominat per representants del poder empresarial.

 1. Davant d'un procés d'internacionalització de les universitats
  destinat a captar "clients" d'arreu del món, recordem que la
  societat catalana té dret a un ús ple de la llengua pròpia del
  país, incloent la seva utilització a tots els nivells de
  l'ensenyament superior.

Cal repensar la Universitat Pública, totes i tots volem una Universitat millor. No es tracta de aferrar-nos a un model anterior com tampoc d'acceptar acríticament les reformes que s'imposen amb criteris de benefici monetari. L'educació no és un negoci, és un dret. Per tal de reconstruir la Universitat Pública exigim que no se'ns imposin les reformes sinó que aquestes siguin fruit de decisions conjuntes que neixin de la pròpia comunitat universitària i de la societat, i que tinguin present l'interès col·lectiu de la ciutadania i la funció de la universitat com a servei d'interès públic.

Adherir-s'hi

Versió PDF

http://reconstruimlapublica.wordpress.com/

http://pudupcat.blogspot.com/

https://www.facebook.com/uniprecaria

http://twitter.com/#!/Uniprecaria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada